Polecamy:
Biznes plany
Opracowania dla studentów

Globalizacja przedsiębiorstw i gospodarki - skutki i znaczenie globalizacji

Poprzez proces globalizacji rozumiane jest zacieśnianie powiązań międzynarodowych między przedsiębiorstwami i tym samym wytwarzanie coraz większych wzajemnych zależności. Kojarzony jest również z rozszerzeniem zasięgu działania największych korporacji i z traktowaniem rynku światowego jako jednego rynku

Globalizacja rynku znajduje swój wyraz w standaryzacji produktów i usług w skali światowej. Podstawowym jej celem jest uzyskanie wzrostu efektywności gospodarowania. Odbywa się to dzięki nowej technologii – między innymi telekomunikacji i transporcie – które umożliwiają i ułatwiają międzynarodowy przepływ środków produkcji, towarów, kapitału, ludzi oraz usług w o wiele większej skali, niż miało to miejsce w przeszłości. Wzajemna współpraca i dalej idąca specjalizacja stwarza podstawy do znacznie szybciej postępującego rozwoju gospodarczego społeczeństw uczestniczącego w procesie globalizacji.Darmowe poradniki i artykuły:
- Historia globalizacji
- Obszary globalizacji
- Definicja globalizacji
- Skutki globalizacji
- Bank światowy

angielski dla początkujących | negocjacje | |