Polecamy:
Biznes plany
Opracowania dla studentów

Bank Światowy w aspekcie globalizacji

Bank Światowy którego celem jest udzielanie pomocy w odbudowie i rozwoju krajów członkowskich. Szczególne znaczenie dla Banku ma popieranie długookresowego wzrostu gospodarczego, m. in. poprzez udzielanie długookresowych pożyczek o niskim oprocentowaniu. Finansowane są głównie projekty mające charakter inwestycyjny, a głównym warunkiem udzielania kredytu jest zobowiązanie się podmiotu do współfinansowania projektu np. 50% Bank Światowy, 50% państwo.

Bank Światowy przyczynił się do zacierania różnic w poziomie rozwoju poszczególnych państw oraz do mobilizowania kapitału krajowego do uczestniczenia w działaniach inwestycyjnych.


Przeczytaj również:
- Cechy globalizacja
- Globalizacja przedsiębiorstw
- Korporacje transnarodowe
- MFW
- OECDangielski dla początkujących | negocjacje | |