Polecamy:
Biznes plany
Opracowania dla studentów

Globalizacja przedsiębiorstw

Z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem istotą globalizacji jest rewolucyjna zmiana perspektywy postrzegania zdarzeń, zachowań, działań, uznawanych wartości – z narodowej na ogólnoświatową.

Zacznijmy od stwierdzenia, że przedsiębiorstwo jest dzisiaj postrzegane jako główny aktor procesu globalizacji. Ma ono do odegrania niezmiernie trudną rolę, a jej trudność wynika z kilku powodów. Po pierwsze nowa rola przedsiębiorstwa, jest nie do określenia. Po drugie, istnieje problem tożsamości narodowej przedsiębiorstw. Wraz z rozwojem globalizacji słabnie znaczenie, z jakiego kraju pochodzą dane produkty czy usługi. Coraz częściej np.: spotykamy w sklepach wystawy, gdzie dla oznaczenia producenta podaje się formułę: wyprodukowano w UE. To co z owej „narodowości przedsiębiorstw” pozostało, to przede wszystkim marka firmy. Część z nas wie, że np.: Philips to Holandia, a Puma to Niemcy. Po trzecie przedsiębiorstwa coraz częściej stają się przedmiotem obrotu handlowego: są kupowane i sprzedawane. Dzisiaj są własnością jednych inwestorów, jutro drugich. Po czwarte, globalizacja narzuciła przedsiębiorstwom niesłychanie trudne warunki do przetrwania.

Złożoność wymiarów globalizacji, o których pisałem wymaga ustawicznych oraz często rewolucyjnych dostosowań do warunków dyktowanych przez coraz bardziej złożone i szybko zmieniające się otoczenie. Warto zadać sobie pytanie i znaleźć odpowiedź, jakie powinno być przedsiębiorstwo aby mogło sprostać globalizacji, skutecznie radząc sobie z nowymi warunkami. Można stosować różne strategie, inaczej komponować struktury organizacyjne, lub inne wartości eksponować jako podstawę zarządzania. Analogia jest tu jednak taka, że globalizacja wymusza na wszystkich przedsiębiorstwach konieczność głębokiej zmiany, dotyczącej praktycznie każdego z obszarów działalności przedsiębiorsta. Nie każde przedsiębiorstwo taką zmianę może skutecznie podjąć i ją zrealizować. Strategia globalna przedsiębiorstwa to koncepcja dostosowania się przedsiębiorstwa do warunków globalizacji.

Najbardziej widocznym wymiarem procesu globalizacji jest konkurencja- rozumiana jako rywalizacja gospodarcza między krajami czy przedsiębiorstwami w skali świata. Konkurencja ta jest także przedmiotem systematycznych badań, a ich rezultatem są coroczne raporty na temat konkurencyjności krajów.„Globalna konkurencja” jest faktem i zarazem najpoważniejszym i bezpośrednim wyzwaniem dla zarządzania przedsiębiorstwem XXI wieku. Po pierwsze znacznie zwiększyła się liczba konkurentów na rynkach lokalnych, po drugie konkurencja jest walką nader często nieczystą, dopuszczającą się wielu niedozwolonych praktyk. Faktem jest też to iż konkurencja globalna zmusza naczelne kierownictwo do zmiany sposobu myślenia i metody prowadzenia jego przedsiębiorstw.

angielski dla początkujących | negocjacje | |