Polecamy:
Biznes plany
Opracowania dla studentów

Międzynarodowy Fundusz Walutowy w aspekcie globalizacji

Międzynarodowy Fundusz Walutowy - utworzony w 1944r. ma za zadanie koordynowanie polityki finansowej państw członkowskich. Fundusz pełni również rolę ośrodka konsultacyjnego i informacyjnego m. in. w zakresie międzynarodowych stosunków walutowych.

MFW finansuje swoją działalność z wpłat państw członkowskich, gdzie beneficjentami pomocy są kraje biedniejsze lub znajdujące się w kłopotach gospodarczych. Właśnie ta działalność jest powszechnie znana, ponieważ Fundusz udzielił wielomiliardowych pożyczek pomocowych m. in. Tajlandii i Korei w czasie kryzysu azjatyckiego oraz Rosji.


Przeczytaj również:
- Cechy globalizacja
- Globalizacja przedsiębiorstw
- Korporacje transnarodowe
- OECD
- Organizacjeangielski dla początkujących | negocjacje | |