Polecamy:
Biznes plany
Opracowania dla studentów

Obszary globalizacji wg Grupy Lizbońskiej

Zdaniem Grupy Lizbońskiej występują następujące obszary globalizacji tzn. globalizacja:

- finansów i własności kapitału charakteryzująca się deregulacją rynków finansowych i mobilnością kapitału;
- rynków i strategii wobec integracji działalności gospodarczej, globalnym poszukiwaniu komponentów i aliansach strategicznych;
- technologii i powiązanych z nią badań oraz wiedzy;
- stylów życia i modeli konsumpcji, globalizacja kultury;
- rządzenia i modeli prawnych, wyrażająca się próbami stworzenia nowej generacji przepisów oraz instytucji globalnych rządów;
- jako polityczne ujednolicenie świata;
- postrzegania i świadomości;
- gospodarczego rozwoju krajów.


Przeczytaj również:
- Bank światowy
- Cechy globalizacja
- Definicja globalizacji
- Globalizacja przedsiębiorstw
- Korporacje transnarodoweangielski dla początkujących | negocjacje | |