Polecamy:
Biznes plany
Opracowania dla studentów

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - założona w 1960r. w Paryżu, jej celem jest promowanie trwałego wzrostu gospodarczego, a także likwidacja barier protekcyjnych w handlu. OECD koordynuje także politykę handlową i gospodarczą wobec państw nienależących do tej organizacji. Jest ona uważana za klub bogatych, do którego należą najzamożniejsze państwa świata (ok. 30), w tym również Polska od 1996r.


Przeczytaj również:
- Cechy globalizacja
- Globalizacja przedsiębiorstw
- Korporacje transnarodowe
- Organizacje
- WTOangielski dla początkujących | negocjacje | |