Polecamy:
Biznes plany
Opracowania dla studentów

Organizacje międzynarodowe w procesie globalizacji

Znaczącą rolę w globalizacji gospodarek światowych odegrały organizacje międzynarodowe:
- Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW),
- Światowa Organizacja Handlu (WTO),
- Bank Światowy,
- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).


Przeczytaj również:
- Cechy globalizacja
- Globalizacja przedsiębiorstw
- Korporacje transnarodoweangielski dla początkujących | negocjacje | |