Polecamy:
Biznes plany
Opracowania dla studentów

Skutki globalizacji - korzyści

Już dzisiaj można mówić o pozytywnych skutkach zmian, które przyniosła globalizacja.

Najważniejsze skutki globalizacji, a zarazem korzyści to:

• lepsze warunki dla rozwoju nauki i techniki oraz możliwości pełniejszego wykorzystania osiągnięć w tej dziedzinie,
• nowe możliwości rozwiązywania problemów egzystencjalnych społeczności opóźnionych w rozwoju,
• powstanie nowych szans dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego,
• słabnięcie roli państw, na skutek prywatyzacji oraz wzrostu udziału w życiu społeczno-gospodarczym podmiotów publiczno-prywatnych.


Przeczytaj również:
- Bank światowy
- Cechy globalizacja
- Globalizacja przedsiębiorstw
- Korporacje transnarodowe
- MFWangielski dla początkujących | negocjacje | |