Polecamy:
Biznes plany
Opracowania dla studentów

Światowa Organizacja Handlu

Światowa Organizacja Handlu (WTO) - organizacja międzynarodowa powstała w 1995 r. z przekształcenia się GATT (Ogólnego Porozumienia w sprawie Ceł i Handlu z 1947 r., do którego Polska przystąpiła na prawach specjalnych od początku jego istnienia), zajmująca się koordynacją procesu liberalizacji międzynarodowego handlu dobrami i usługami, obniżaniem ceł i taryf, przestrzeganiem praw własności intelektualnej, prowadzeniem wspierającej handel polityki inwestycyjnej, rozstrzyganiem sporów dotyczących wymiany handlowej.

Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do dostosowania ustawodawstwa wewnętrznego do norm Organizacji oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym. Polska należy do państw założycielskich WTO.


Przeczytaj również:
- Cechy globalizacja
- Globalizacja przedsiębiorstw
- Korporacje transnarodowe
- Organizacjeangielski dla początkujących | negocjacje | |